Jouw stem

Pure kracht

Stem- en klankhealing 

“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God. En het Woord is God”.

Woorden bestaan uit 3 bestanddelen; bewustzijn, adem en klank. Vanuit het bewustzijn ontstaat het woord, de adem is het 'vervoersmiddel' waarmee de klank tot uitdrukking gebracht wordt.

Het gebruik van stem en klank is een belangrijk deel van elke spirituele traditie op aarde; veel van de technieken waarvan nu wetenschappelijk bewezen wordt dat ze een helende werking hebben en het helingsproces versnellen, zowel lichamelijk als geestelijk, worden al duizenden jaren toegepast door sjamanen, genezers en medicijnmannen en -vrouwen van veel verschillende tradities. Deze technieken worden dan ook meer en meer toegepast als therapie of als ondersteuning bij therapie.

Klank is trilling die elke substantie doordringt, de kleinste deeltjes in beweging zet en zo in staat is onze “werkelijkheid” te herschikken. Ons lichaam, ons denken, onze gevoelens en emoties, onze omgeving en uiteindelijk ook onze wereld. Geluidstrillingen dringen door tot in botten en organen waardoor lichaamslagen bereikt kunnen worden waar men met manuele massage niet aan kan komen. Individuele groei, natuurlijk evenwicht en vrijheid ontstaan als je de helende kracht van het geluid herkent en gebruikt.

Stem-energetische consulten

In de stem-energetische consulten wordt eerst het thema besproken waarvoor je komt en de overtuigingen en gevoelens, die daarmee te maken hebben.

Tijdens het voorgesprek stem ik me op jou af op een dieper niveau. D.m.v. mijn stem worden klanken doorgegeven die dezelfde frequenties hebben als jouw eigen niet verwerkte, geblokkeerde gevoelens. Op die manier wordt er een begin gemaakt om die gevoelens tot uitdrukking te brengen, die jezelf tot nu toe niet hebt kunnen verwerken en oplossen. Doordat jouw lichaamscellen resoneren op de klanken die ik naar buiten breng, worden ze alsnog bevrijd van de geblokkeerde energie en krijg je deze energie weer ter beschikking. Hierdoor komt er ruimte voor inzicht en genezing. Daarbij werken de klanken aan het verstand voorbij precies daar waar ze moeten werken.

Klankhealing met je stem

Door het gebruik van je stem kun je jezelf beter leren kennen. Je stem is een blauwdruk van wie je bent, wat je wilt en voelt, je pijn en je vreugde. Het is een instrument wat je altijd bij je draagt en kunt gebruiken om jezelf te helen. Stemheling is een bijzondere manier om jezelf opnieuw aandacht te geven maar nu zonder oordeel naar jezelf toe.

Tijdens de consulten zul je dan ook zelf met je stem werken en deze daardoor bevrijden en leren gebruiken voor je eigen geestelijke en lichamelijke genezing. Zo kun je jezelf stap voor stap bevrijden van blokkades die je ervan weerhouden jouw leven te leven en jezelf te zijn.  

Je hoeft geen geschoolde prachtige zangstem te hebben. Het is jouw stem en daarmee het voor jou volmaakte instrument. Als je denkt dat stemwerk niets voor jou is omdat je toch niet kunt zingen of geen mooie stem hebt of vals zingt of... dan kan ik je geruststellen. Je leert hier niet zingen. Je leert om met je stem uitdrukking te geven aan je gevoelens.

 

Klank- en stemhealing voor groepen

Wat mensen ervaren tijdens mijn spel en/of mijn sounden is:
Innerlijk rust, geluk, veel mensen genezen niet alleen lichamelijk maar ook van hun zorgen, vinden troost bij deze klanken. Dat is misschien het belangrijkste aspect van deze helende klanken. Dat is dat gebroken harten, mensen die geloven nooit meer gelukkig te kunnen zijn, of zich nooit meer te kunnen herstellen van een slag van het lot, dat als ze mijn spel gehoord hebben, dat dan iets, heel voelbaar, begint te genezen. En dat ze met een innerlijke vrede naar huis gaan en beginnen te kunnen leven met een evt. geleden verlies.

Het is alsof ze, alleen door de klanken die via mij naar buiten gebracht worden, het gevoel hebben dat ze begrepen worden in hun pijn, en dat is als een soort balsem over hun pijn heen en geeft hoop en het gevoel dat het toch verder gaat.

Ik sound/zing en speel in verbinding met die, die mij leiden. Er is geen benaming voor dat wat ik doe. Want ik ben en doe wat op dat moment nodig is. Ik laat me leiden voor het bestwil van diegenen die naar me toekomt/toekomen en voor mijn vreugde.

Het zijn geen concerten in de zin zoals men dat gewend is. Ik ben geen zangeres maar stemhealer. Het zijn de vibraties in mijn stem en de energie die daarmee wordt overgebracht, waarom het gaat. Op mijn instrumenten speel ik wat er door mij heen komt of eenvoudige melodieën. Zo kan ik me overgeven aan de muziek en de kracht die door me heen stroomt i.p.v. me te moeten concentreren op complexe muzikale structuren die me dan zoveel aandacht en energie kosten, dat dit ten koste gaat van dat wat er door me heen stroomt naar de toehoorders.  

Neem contact met me op

Terug>