Adem is leven

Volop ademen is volop leven

Integratieve ademtherapie

Veel van de in het leven opgedane ervaringen en daarmee gepaard gaande emoties worden niet echt verwerkt. Omdat we ze op een onbewust niveau als te bedreigend of te zwaar hebben ervaren of ze om een andere reden veroordelen, hebben we ze weggestopt, onderdrukt.

Dat betekent echter niet dat ze weg zijn. De herinnering eraan ligt opgeslagen in onze geest en in ons lichaamsbewustzijn. We spreken dan van blokkades. In onze geest komen die tot uitdrukking via ons denken (oude overtuigingen) en handelen (steeds herhaalde gedragspatronen). In ons lichaam zijn ze na verloop van tijd vaak te herkennen als pijn en lichaamskwaaltjes. D.m.v. verbonden ademen is het mogelijk weer in contact te komen met die onverwerkte herinneringen en emoties.

Door bewust verbonden te blijven ademen kun je daar nu vanuit een bewust ik naar kijken en leer je, je niet langer met de voorbijkomende gedachten en gevoelens te identificeren. Dit schept de innerlijke veiligheid om vroegere oordelen los te laten en oude pijnlijke ervaringen te verwerken en te integreren.

Ademhalingstechniek

Integratief ademen is een ademhalingstechniek, die spanningen en emoties, die zich hebben vastgezet op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau, weer vrijmaakt en oplost.

Praktisch is het niets anders dan het verbinden van de inademing met de uitademing in een voortdurend ontspannen ritme. Het is gebaseerd op het principe dat er een directe band bestaat tussen de kwaliteit van het leven en onze ademhaling.

De verbinding tussen adem en leven, tussen adem en emoties kunnen we allemaal dagelijks ervaren; van schrik houden we de adem in, wanneer we nerveus of gespannen zijn ademen we gejaagd en oppervlakkig ... een diepe zucht brengt ontspanning en verlichting.

Door onze adem weer vrij te maken ontstaat er meer ruimte voor vreugde en overvloed in ons leven.

Waarom zou je?

Hoe gaat een sessie?

Een sessie duurt gemiddeld 1½ – 2 uur, inclusief voor- en nagesprek. Tijdens een sessie ben je volledig bij bewustzijn. Het is geen vorm van hypnose.

Ik begeleid je om tot een volledige verbonden ademhaling te komen en zorg ervoor dat niet teveel materiaal tegelijkertijd geactiveerd wordt zodat je je veilig voelt tijdens het proces. Ik ondersteun/adviseer je ook bij het integreren van de ervaring in het dagelijks leven, zodat er een verantwoord groeiproces ontstaat. Meer heel worden, spanning en onnodige ( meestal onbewuste) controle loslaten wordt natuurlijk.

De sessie wordt pas afgesloten als er een gevoel van totale ontspanning en innerlijke vrede is ontstaan en in het nagesprek nog een keer de, tijdens de sessie beleefde ervaringen, besproken zijn.

Adem is leven.


Neem contact met me op

Terug >