Stem- en klankhealing concerten 

Het gebruik van stem en klank is een belangrijk deel van elke spirituele traditie op aarde; veel van de technieken waarvan nu wetenschappelijk bewezen wordt dat ze een helende werking hebben en het helingsproces versnellen, zowel lichamelijk als geestelijk, worden al duizenden jaren toegepast door sjamanen, genezers en medicijnmannen en -vrouwen van veel verschillende tradities. Deze technieken worden dan ook meer en meer toegepast als therapie of als ondersteuning bij therapie.

Klank is trilling die elke substantie doordringt, de kleinste deeltjes in beweging zet en zo in staat is onze “werkelijkheid” te herschikken. Ons lichaam, ons denken, onze gevoelens en emoties, onze omgeving en uiteindelijk ook onze wereld. Geluidstrillingen dringen door tot in botten en organen waardoor lichaamslagen bereikt kunnen worden waar men met manuele massage niet aan kan komen. Individuele groei, natuurlijk evenwicht en vrijheid ontstaan als je de helende kracht van het geluid herkent en gebruikt.  

Tijdens de bijeenkomst vertel ik over mijn manier van werken. Daarna zing ik ca. 20-30 minuten voor de groep, waarbij ik soms ook voor deelnemers apart zing indien nodig. Als er een muziekinstrument aanwezig is maak ik ook daar gebruik van om de energie door te geven. Doordat jouw lichaamscellen resoneren op de klanken die ik naar buiten breng, worden ze alsnog bevrijd van de geblokkeerde energie en krijg je deze energie weer ter beschikking. Hierdoor komt er ruimte voor inzicht en genezing. Daarbij werken de klanken aan het verstand voorbij precies daar waar ze moeten werken.

De healing bijeenkomsten zorgen voor een verzorging met hoogfrequente energie, transformatie en reiniging van de energievelden (aura's). Tijdens deze bijeenkomsten stel ik mezelf beschikbaar als kanaal voor de genezende energie om deze door te sturen naar de aanwezige personen. Daardoor worden de zelfgenezende vermogens van de deelnemers geactiveerd en versterkt.

Iedere deelnemer kan zich met zijn/haar eigen thema/problematiek bezighouden. De geestelijke wereld stuurt precies die energie, die voor iedere deelnemer nodig is. Aan het eind van de sessie wordt je systeem tot rust gebracht en gevuld met de energie van de aanwezige engelen; dit werkt nog enige tijd na. Daarom is het belangrijk na de bijeenkomst nog genoeg tijd voor jezelf te nemen.

Wat mensen ervaren tijdens mijn spel en/of mijn zingen is:

Innerlijk rust, geluk, veel mensen genezen niet alleen lichamelijk maar ook van hun zorgen, vinden troost bij deze klanken. Dat is misschien het belangrijkste aspect van deze helende klanken. Dat is dat gebroken harten, mensen die geloven nooit meer gelukkig te kunnen zijn, of zich nooit meer te kunnen herstellen van een slag van het lot, dat als ze mijn spel gehoord hebben, dat dan iets, heel voelbaar, begint te genezen. En dat ze met een innerlijke vrede naar huis gaan en beginnen te kunnen leven met een evt. geleden verlies.

Het is alsof ze, alleen door de klanken die via mij naar buiten gebracht worden, het gevoel hebben dat ze begrepen worden in hun pijn, en dat is als een soort balsem over hun pijn heen en geeft hoop en het gevoel dat het toch verder gaat.

Ik sound/zing en speel in verbinding met die, die mij leiden. Er is geen benaming voor dat wat ik doe. Want ik ben en doe wat op dat moment nodig is. Ik laat me leiden voor het bestwil van diegenen die naar me toekomt/toekomen en voor mijn vreugde.

Ik ben geen zangeres maar stemhealer. Het zijn de vibraties in mijn stem en de energie die daarmee wordt overgebracht, waarom het gaat. Op mijn instrumenten speel ik wat er door mij heen komt of eenvoudige melodieën. Zo kan ik me overgeven aan de muziek en de kracht die door me heen stroomt i.p.v. me te moeten concentreren op complexe muzikale structuren die me dan zoveel aandacht en energie kosten, dat dit ten koste gaat van dat wat er door me heen stroomt naar de toehoorders.  

Terug>